Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Barwic z dnia 18.08.2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ...

1.9 MBPobierzPodgląd pliku