Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice - stan na dzień 07.08.2020r.

226 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice

365 KBPobierzPodgląd pliku