Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice - stan na dzień 15.02.2022r.

286 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice

365 KBPobierzPodgląd pliku