Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

330 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania

313 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie -obwieszczenie o zakończeniu postępowania

315 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji

308 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu decyzji

352 KBPobierzPodgląd pliku