Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Dyrektor OKIT w Barwicach

371 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barwicach

239 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaskach

352 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu

744 KBPobierzPodgląd pliku

Dyrektor Zespołu Szkół w Barwicach

325 KBPobierzPodgląd pliku

Kierownik MGOPS w Barwicach

436 KBPobierzPodgląd pliku

Kierownik ZAGO w Barwicach

288 KBPobierzPodgląd pliku

Prezes ZGM w Barwicach

740 KBPobierzPodgląd pliku