Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XVII/87/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

9.7 MBPobierzPodgląd pliku