Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie usunięcia drzew z działki nr 6/7 położonej w obrębie Białowąs gm. Barwice.

333 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

316 KBPobierzPodgląd pliku