Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa

27 KBPobierzPodgląd pliku