Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice

18.4 MBPobierz

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice

37 KBPobierz

Opinia Inspektor Sanitarny w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice

1.6 MBPobierz

Opinia RDOŚ w sprawie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice

3.2 MBPobierz

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice

4.9 MBPobierz

Informacja w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu mającego na celu opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice

439 KBPobierz

Informacja w sprawie prowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Barwice

345 KBPobierz

Komunikat w sprawie prowadzenia ankietyzacji na temat źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Barwice

230 KBPobierz

Informacja o prowadzonej ankietyzacji na temat źródeł niskiej emisji na terenie Gminy Barwice

282 KBPobierz

ANKIETA - typ pliku (.doc)

88 KBPobierz

ANKIETA - typ pliku (.pdf)

359 KBPobierz