Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr CXXVI.523.Z.2016 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Barwice

481 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI.64.Z.2016 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ...

319 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI.63.Z.2016 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barwice

327 KBPobierzPodgląd pliku