Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2014 roku poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barwicach  jest Burmistrz  Barwic z siedzibą ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

 

                                                      Administrator Danych Osobowych

                                                                          Burmistrz Barwic

                                                                           Mariusz Kieling