Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XIII/68/15 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zezwoleń w tym podatku

594 KBPobierz