Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

310 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego,

345 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

308 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

317 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania,

304 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji

313 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji

337 KBPobierzPodgląd pliku