Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Burmistrza Barwic z dnia 22 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Barwice miejsc przeznaczonych na umieszczanie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów ...

261 KBPobierz