Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o wyborach ławników sądowych

1.2 MBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

107 KBPobierz

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

76 KBPobierz

Oświadczenia kandydata na ławnika

12.5 KBPobierz