Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Burmistrz - Zenon Maksalon

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Z-ca Burmistrza - Piotr Sadura

321 KBPobierzPodgląd pliku

Sekretarz - Jan Rudnikowicz

335 KBPobierzPodgląd pliku

Skarbnik - Marek Osuch

295 KBPobierzPodgląd pliku