Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

123 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

47 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o przepisanie decyzji o warunkach zabudowy

39 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie strony na rzecz, której została wydana decyzja o warunkach zabudowy

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Przykład wypełnionego wniosku WZ

501 KBPobierzPodgląd pliku