Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja o złożonym wniosku

341 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

377 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

326 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

321 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji

325 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji

359 KBPobierzPodgląd pliku