Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Barwic z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Barwice ...

534 KBPobierz