Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

225 KBPobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca rejestru wyborców

201 KBPobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania

203 KBPobierz