Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Barwic z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego rejonowej komisji wyborczej, koordynatora gminnego ...

268 KBPobierz