Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr CX.391.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego...

300 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CX.390.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2016-2028

340 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LXXXIII.299.Z.2015 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 14 sierpnia w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Barwice na lata 2015-2028

338 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV.133.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Barwice za 2014 rok

416 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV.101.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Barwice

313 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV.102.Z.2015 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Barwice na 2015 rok

333 KBPobierzPodgląd pliku