Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr III/16/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowegoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 stycznia 2015r. poz. 97
2Uchwała Nr III/17/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 stycznia 2015r. poz. 98
3Uchwała Nr IV/19/15 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Barwice na rok 2015Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 luty 2015r. poz. 406
4Uchwała Nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Barwice Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 2 marca 2015r. poz. 633
5Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9  marca  2015r. poz. 744
6Uchwała Nr V/24/15  Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barwice na lata 2015-2020. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 marca 2015r. poz. 1062
7Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Barwicach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 marca 2015r. poz. 745
8Uchwała Nr VI/30/15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy BarwiceDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 29 kwietnia  2015r. poz. 1600
9Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 kwietnia  2015r. poz. 1317
10Uchwała Nr VIII/40/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 maja   2015r. poz. 1845
11Uchwała Nr VIII/41/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 maja   2015r. poz. 1846
12Uchwała Nr IX/44/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rokDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 czerwca 2015 poz. 2292
13Uchwała Nr X/51/15 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 lipca 2015 poz. 2731
14Uchwała Nr X/52/15 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 8 lipca 2015 poz. 2732
15Uchwała Nr X/54/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015rDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 lipca 2015 poz. 2760
16Uchwała Nr XII/61/15 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 października 2015 poz. 3751
17Uchwała Nr XII/62/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 października 2015 poz. 3752
18Uchwała Nr XII/63/15 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27października 2015 poz. 4073
19Uchwała Nr XIII/68/15 w sprawie wysokości wystawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatkuDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 listopada 2015r. poz. 4381
20Uchwała Nr XIII/69/15 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowychDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 listopada 2015r. poz. 4382
21Uchwała Nr XIII/70/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboruDz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 listopada 2015r. poz. 4383
22Uchwała Nr XIII/71/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 listopada 2015r. poz. 4384
23Uchwała Nr XIII/74/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 10 grudnia 2015r. poz. 5367
24