Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Klub radnych „POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE”:

1. Piotr Małek – przewodniczący klubu
2. Anna Kieling
3. Andrzej Grusza
4. Marian Moskwa
5. Andrzej Toboła
6. Edward Trejnis
7. Roman Żuk
8. Janusz Wierzbicki
9. Stanisław Gondek