Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 279/2014 Burmistrza Barwic z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu...

2.0 MBPobierzPodgląd pliku