Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Przewodniczący - Edward Trejnis

799 KBPobierzPodgląd pliku

Z-ca Przewodniczącego - Anna Kieling

647 KBPobierzPodgląd pliku

Grusza Andrzej

303 KBPobierzPodgląd pliku

Koladka Barbara

670 KBPobierzPodgląd pliku

Kowalik Alicja

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Kuc- Brejna Anna

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Małek Piotr

771 KBPobierzPodgląd pliku

Moskwa Marian

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Pawlak Ryszard

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Sobolewski Adam

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Sowirka Jolanta

382 KBPobierzPodgląd pliku

Szeligowski Władysław

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Tomaszewicz Grzegorz

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Wierzbicki Janusz

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Żuk Roman

352 KBPobierzPodgląd pliku