Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 274/2014 Burmistrza Barwic z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Walczak ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

233 KBPobierzPodgląd pliku