Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 268/2014 Burmistrza Barwic z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przekazania autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych o liczbie 19+1 , oraz w sprawie ustalenia stawki za wynajem autobusu.

212 KBPobierzPodgląd pliku