Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Przewodniczący - Edward Trejnis

852 KBPobierzPodgląd pliku

Z-ca Przewodniczącego- Kieling Anna

693 KBPobierzPodgląd pliku

Grusza Andrzej

322 KBPobierzPodgląd pliku

Koladka Barbara

618 KBPobierzPodgląd pliku

Kowalik Alicja

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Kuc-Brejna Anna

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Małek Piotr

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Moskwa Marian

827 KBPobierzPodgląd pliku

Pawlak Ryszard

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Sobolewski Adam

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Sowirka Jolanta

376 KBPobierzPodgląd pliku

Szeligowski Władysław

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Tomaszewicz Grzegorz

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Wierzbicki Janusz

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Żuk Roman

1.0 MBPobierzPodgląd pliku