Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXVIII/278/2014 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/260/14 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 stycznia 2014r.

231 KBPobierzPodgląd pliku