Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Referat Finansowo- Budżetowy  przypomina, że 15 września 2014 roku mija termin płatności drugiej raty podatku od  środków transportu oraz trzeciej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za rok 2014.

Należność można  uiścić w kasie Urzędu Miejskiego czynnej codziennie w godzinach  9.00 – 13.00 lub na rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Białogardzie ODDZIAŁ W BARWICACH

 NR: 82 8562 0007 0030 0823 2000 0020