Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

388 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

3.0 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7.7 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt wykonawczy: przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki-Nowy Chwalim z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 Bobolice Czaplinek – ETAP II - strona tytułowa

153 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt wykonawczy: przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki-Nowy Chwalim z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 Bobolice Czaplinek – ETAP II - opis techniczny

2.5 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt wykonawczy: przebudowa drogi gminnej nr 380009Z relacji Knyki-Nowy Chwalim z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171 Bobolice Czaplinek – ETAP II - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

96 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 1.0

502 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 1.1

294 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 1.2

260 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 1.3

264 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 2.1

225 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 2.2

203 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 3.1

2.2 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 3.2

1.7 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 4

850 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 5.1

284 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 5.2

308 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 5.3

279 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 5.4

292 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Tabela robót ziemnych

47 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Tabela plantowania

75 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Tabela wyrównanie kruszywem łamanym

70 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Tabela elementów trasy w planie

66 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - strona tytułowa

153 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót - spis

40 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

762 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Przedmiar robót

2.9 MBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

39 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

35 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

35 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

36 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

105 KBPobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ – Formularz ofertowy

66 KBPobierz

Załącznik nr 12 do SIWZ – Projekt umowy

137 KBPobierz