Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXVII/270/2014 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVI/189/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku wsprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...

1.5 MBPobierzPodgląd pliku