Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja Burmistrza Barwic w sprawie ustalenia składów osobowych /wybór przewodniczących i zastępców/ Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Barwice

275 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborców

110 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Barwic w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Barwice

51 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Barwic w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Barwice miejsc przeznaczonych na umieszczenie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów ...

231 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Barwic o numerach i granicach obwodów głosowania

37 KBPobierzPodgląd pliku

Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Barwice

99 KBPobierzPodgląd pliku