Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Informacja Burmistrza Barwic w sprawie ustalenia składów osobowych /wybór przewodniczących i zastępców/ Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Barwice

275 KBPobierz

Zawiadomienie o udostępnieniu spisu wyborców

110 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Barwic w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Barwice

51 KBPobierz

Zarządzenie Burmistrza Barwic w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Barwice miejsc przeznaczonych na umieszczenie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów ...

231 KBPobierz

Obwieszczenie Burmistrza Barwic o numerach i granicach obwodów głosowania

37 KBPobierz

Komunikat dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Barwice

99 KBPobierz