Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

868 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – FORMULARZ ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SAMOCHODU - ZMIANA pkt. 14 i 31

66 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

1.0 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.8 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

6.1 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – FORMULARZ ZGODNOŚCI OFEROWANEGO SAMOCHODU - NIEAKTUALNY!!!

66 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz ofertowy

62 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy

59 KBPobierz