Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr VI.72.Z.2014 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Barwice na lata 2014-2028

680 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXV.130.Z.2014 składu orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok przedłożonym przez Burmistrza Barwic

650 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CVIII.471.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2028 Gminy Barwice

375 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr CVIII.472.Z.2014 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wskazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Barwice na 2015 rok

346 KBPobierzPodgląd pliku