Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Lp.

Akt prawny

Data publikacji w Dzienniku Urzędowym 

1

Uchwała Nr XXVII/270/14 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVI/189/13  z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodrowanie odpadami komunalnymi.Dz. Urz. W. Zach. z dnia 7 kwietnia 2014r. poz. 1525
2Uchwała Nr XXXVII/271/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Dz. Urz. woj. Zach. z dnia 7 kwietnia 2014r. poz. 1526
3Uchwała Nr XXXVIII/275/14 w sprawie podziału gminy Barwice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obowodych komisji wyborczych.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 maja 2014r. poz. 2126
4Uchwała Nr XXXVIII/276/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Dz.U.Woj.Zach. z dnia 5 maja 2014r. poz. 1893
5Uchwała Nr XXXVIII/277/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/259/14 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 stycznia 2014r. Dz.Urz. Woj. Zach. z dnia 16 maja 2014r. poz. 2121
6Uchwała Nr XXXVIII/278/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/14 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 stycznia 2014r. Dz. Urz. W. Zach. z dnia 16 maja 2014r. poz. 2123
7Uchwała Nr XXXVIII/279/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/261/14 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 stycznia 2014r. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 maja 2014r. poz.2125
8Uchwała Nr XXXIX/284/14 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29.05.2014r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 czerwca 2014r. poz. 2465
9Uchwała Nr XL/292/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 9 lipiec 2014r. poz. 2826
10Uchwała nr XLII/294/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 16 września 2014r. poz. 3517
11Uchwała nr XLII/297/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 października 2014r. poz. 3705
12Uchwała nr XLII/298/14 w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 6 października 2014r. poz. 3706
13

Uchwała Nr XLIII/309/14 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 listopada 2014r. poz. 4455
14

Uchwała Nr XLIII/310/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 12 listopada 2014r. poz. 4444
15Uchwała Nr I/3/14 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.  Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 3 grudnia 2014r. poz. 4841
16Uchwała Nr II/9/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.  Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 17 grudnia 2014r. poz. 5059