Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Barwice spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

1.3 MBPobierzPodgląd pliku