Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-10-07

IOŚ.271.1.32.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowy Chwalim – fundusz sołecki”.

Wybrany Wykonawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 44, 78-460 Barwice

Cena brutto: 27.639,49 zł

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon