Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II

2.5 MBPobierz

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

1.3 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.6 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4.7 MBPobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń,

25 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Wzór umowy dla części I i części II Zamówienia,

32 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Program ubezpieczenia,

72 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego.

133 KBPobierz