Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-07-25

IOŚ. 271.1.21.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w m. Gonne Małe – fundusz sołecki”.

Wybrany Wykonawca: „MIRTEX” Firma Budowlana Mirosław Trojnacki ul. Wojska Polskiego 24/1, 78-460 Barwice

Cena brutto: 5.628,00 zł

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon