Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barwice na lata 2013-2028

3.9 MBPobierzPodgląd pliku