Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1.9 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

7.6 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ –Poglądowe ilustracje urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zestawów zabawowych

277 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ – Schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów miejsca rekreacji

1.1 MBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o osobach

34 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

35 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – Kosztorys ofertowy

79 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz ofertowy

63 KBPobierz

Załącznik nr 10 – Projekt umowy

129 KBPobierz