Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

2.8 MBPobierz

Wyjaśnienia treści SIWZ

452 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

7.5 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ –Poglądowe ilustracje urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zestawów zabawowych

277 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ– Schemat rozmieszczenia poszczególnych elementów miejsca rekreacji,

1.1 MBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

34 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób,

35 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ– Oświadczenie o osobach,

34 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,

34 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,

35 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ – Kosztorys ofertowy,

79 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ – Formularz ofertowy,

63 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt umowy.

129 KBPobierz