Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-06-05

IOŚ. 271.1.17.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

 tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

 informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Zakup zlewu dwukomorowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Białowąs”.

Wybrany Wykonawca: FHU „SAMIX” Maciej Krężelewski ul. Sportowa 3/9, 63-000 Środa Wielkopolska

Cena brutto: 1.298,00 zł

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon