Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Protokół Nr XXVI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 stycznia 2013 roku

3.1 MBPobierz

Protokół Nr XXVII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2013 roku

4.9 MBPobierz

Protokół Nr XXVIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 25 kwietnia 2013 roku

3.5 MBPobierz

Protokół Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 maja 2013 roku

3.5 MBPobierz

Protokół Nr XXX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2013 roku

4.7 MBPobierz

Protokół Nr XXXI/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 24 września 2013 roku

4.2 MBPobierz

Protokół Nr XXXII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 października 2013 roku

3.1 MBPobierz

Protokół Nr XXXIII/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 listopada 2013 roku

2.5 MBPobierz

Protokół Nr XXXIV/2013 Sesji Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2013 roku

3.8 MBPobierz