Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/183/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barwice

511 KBPobierzPodgląd pliku