Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

707 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

3.0 MBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

8.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany: Modernizacja stadionu miejskiego w Barwicach

1.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 1

699 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 2

135 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 3

203 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 4

62 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 5

211 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 6

3.8 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 7

232 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 8

458 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 9

309 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 10

240 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 11

95 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 12

288 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 13

1.0 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 14

1.5 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 15

1.3 MBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 16

212 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 17

186 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 18

168 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 19

154 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 20

727 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 21

118 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 22

23 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 23

112 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 24

188 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 25

144 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 26

109 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 27

88 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 28

175 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 29

64 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 30

56 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 31

177 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 32

121 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 33

230 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 34

75 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 35

73 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 36

111 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 37

89 KBPobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Rysunek 38

710 KBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - cz. 1

2.0 MBPobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - cz. 2

1.7 MBPobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ– Przedmiar robót

473 KBPobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ– Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

34 KBPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ– Wykaz robót budowlanych

37 KBPobierz

Załącznik nr 6 do SIWZ– Wykaz osób

38 KBPobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ– Oświadczenie o osobach

34 KBPobierz

Załącznik nr 8 do SIWZ– Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

34 KBPobierz

Załącznik nr 9 do SIWZ– Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

37 KBPobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ– Formularz ofertowy

64 KBPobierz

Załącznik nr 11 – Projekt umowy

116 KBPobierz