Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-03-21

IOŚ. 271.1.5.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. Pełnienie pełnobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla prowadzonej przez Gminę Barwice inwestycji pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Chwalimiu”.

Wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek

Cena brutto: 9478,28 zł

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon