Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-03-01

IOŚ. 271.1.7.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. Opracowanie Gminnego Programu ochrony środowiska na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 dla Gminy Barwice oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.

Wybrany Wykonawca: Abrys Sp. z o.o. ul. Daleka 33 60-124 Poznań

Cena brutto: 6.150,00 zł

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon