Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-03-01

IOŚ. 271.1.6.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. Wykonanie monitoringu składowiska w fazie poeksploatacyjnej w m. Śmilcz, Gmina Barwice za 2013r.

Wybrany Wykonawca: SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o Ul. Cieszyńska 52A 43-200 Pszczyna

Cena netto: 5740,00zł

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon