Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Barwice, 2013-02-25

IOŚ. 271.1.3.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Burmistrz Barwic, ul Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

tel. (094) 373 63 09 wew. 33, fax. (094) 373 63 49

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na wykonanie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej stacji PKP na budynek mieszkalny wielorodzinny” zlokalizowany przy ul. Dworcowej 5 w Barwicach na działce nr 65/5 w obrębie 01 Barwice, wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i decyzji właściwych organów”.

Wybrany Wykonawca: Bodar, Leszek Piątek ul. Lipowa 11 78-550 Czaplinek

Cena brutto: 12.300,00 zł 

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon